Remiks tar imot fritidsbåter som er miljøsanert (fri for EE-avfall og farlig avfall). Små fritidsbåter opp til 15 fot, tar vi imot på hovedanlegget på Remiks miljøpark og Returstasjonen på Hansnes i Karlsøy (se åpningstider). Andre fritidsbåter fra 15 fot og opp til 49,25 fot, ferdig sanert, tar vi imot på hovedanlegget på Remiks Miljøpark. For fritidsbåter over 15 fot ta kontakt på batretur@remiks.no for avtale på leveringstidspunkt. Vi tar også imot de miljøsanerte delene.

Les hele denne artikelen på Remiks sine nettsider.