I jobben med å markedsføre kommunen, så må også disse arrangementene få sin plass slik at vi kan bidra til å dele informasjon om begivenheten.

Vi ønsker derfor at alle som skal avholde større eller mindre arrangement i løpet av 201t sender oss en epost med opplysninger om følgende:

Navn på arrangementet

Dato og klokkeslett

Hvor skal arrangementet være

Hvem er som har ansvaret for arrangementet (lag/forening/privatperson)

Send gjerne med noen korte ord om hva det handler om, link til egen hjemmeside hvis det finnes.

Har dere noen gode bilder fra tidligere arrangement, så send gjerne det også.

 

Sendes på epost til mona.pedersen@karlsoy.kommune.no snarlig!