Kommunen ligger på topp av kommunene som godkjente flest startlån per 1.000 innbyggere i fjor, ifølge tall fra Kostra.

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om blant annet helse- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

Regjeringen har som mål at ingen skal være bostedsløse og da er startlån det viktigste virkemiddelet.

- Å gi folk muligheten til å etablere seg med bolig er essensielt for distriktskommuner, sier etatsjef Alf Lorentsen for helse i Karlsøy kommune.

Antallet startlån per 1.000 innbygger var 9,9. det tilsvarer totalt 21 lån for til sammen 27 millioner kroner. Til sammenligning var tallet nede i 6,9 i 2020. Etatsjefen mener en nær dialog med søkere og entreprenører er nøkkelen til suksessen.