SSB anbefaler at man tar i bruk median når man skal sammenligne kommuner på dette feltet. Best i Norge kommer Bardu kommune ut med en medianinntekt på 355600 kroner. I Troms har Målselv på andreplass en medianinntekt på 308700 kroner mens Karlsøy på en flott tredjeplass har 281900. Nederst på denne inntektstabellen i Troms kommer Storfjord, Kvæfjord og sist Salangen kommune. Salangen har en medianinnntekt på bare 136100 kroner.