Formannskapet gjorde følgende vedtakk:

Karlsøy kommune vedtar følgende statutter for tildeling av omdømmeprisen:

  1. Tiltak som har bidratt til å gjøre Karlsøy kjent som mulighetenes kommune.
  2. Handlinger og tiltak som medfører at folk har fått lyst å etablere seg i Karlsøy.
  3. Tiltak som har bedret trivselen for kommunens innbyggere.
  4. Publiseringer som har bidratt til at folk får et godt inntrykk av kommunen.
  5. Ved egne tiltak eller gjennom lag og foreninger bidratt til at flere blir opptatt av å bygge et godt omdømme av kommunen.

Den som tildeles prisen skal ha utmerket seg på et eller flere av disse fem statutter.

Karlsøy kommunes Omdømmepris vil være en årlig pris som deles ut i siste kommunestyre før sommerferien hvert år, som regel i juni. Prisen vil bestå i en gavesjekk på kr. 5.000,-, Et diplom, samt en gave laget av en lokal kunstner.

Alle kan levere forslag til kandidater. Begrunnelse bør følge med forslaget og være ut fra et eller flere av statuttene. Forslag sendes skriftlig ved mail eller brev til Karlsøy kommune, Postmottak, 9130 Hansnes eller på e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no, innen 15. april årlig.

Formannskapet vil bedømme alle innkomne nominasjoner og plukke ut prisvinneren.