Karlsøy kommunes Omdømmepris 2019

Karlsøy kommune har vedtatt å etablere en «Omdømmepris» som skal tildeles en person, lag/forening, organisasjon, eller bedrift som har bidratt til godt omdømme av kommunen.

Et godt omdømme bidrar til trivsel for alle som skal bo og jobbe i Karlsøy kommune, og er med på å utvikle et levende øyrike.  Forslag kan sendes eller leveres til Karlsøy kommune, rådhuset, 9130 Hansnes eller sendes pr. epost til postmottak@karlsoy.kommune.no.  Forslagsfristen er nå forlenget fra 15. april 2019 til 20. mai 2019.  

 

Statutter for omdømmeprisen

Kandidatene skal vurderes etter disse statuttene:

•Tiltak som har bidratt til å gjøre Karlsøy kjent som mulighetenes kommune.
•Handlinger og tiltak som medfører at folk har fått lyst å etablere seg i Karlsøy.
•Tiltak som har bedret trivselen for kommunens innbyggere.
•Publiseringer som har bidratt til at folk får et godt inntrykk av kommunen.
•Ved egne tiltak eller gjennom lag og foreninger bidratt til at flere blir opptatt av å bygge et godt omdømme av kommunen.

Den som tildeles prisen skal ha utmerket seg på en eller flere av disse fem statuttene.

Karlsøy kommunes Omdømmepris vil være en årlig pris som deles ut i siste kommunestyre før sommerferien hvert år, som regel i juni.

Prisen vil bestå i en gavesjekk på kr. 5.000,-, et diplom, samt en gave laget av en lokal kunstner.

Hensikten med omdømmeprisen

Karlsøy kommune har gjennom nye vedtatte planer formulert klare mål om å legge til rette for en positiv utvikling av folketall, næringsliv samt at folk skal ha lyst til å etablere seg i kommunen.

Det er en erkjennelse at det å bygge et godt omdømme er vesentlig for å lykkes.

Kommunestyret har på bakgrunn av dette vedtatt å opprette en omdømmepris, som skal være et av tiltakene for å bygge et positivt omdømme. Det er et ønske om å vise en årlig honnør til den som på særlig måte har bidratt til å bygge et godt omdømme.

Omdømmepirsen 2018 ble tildelt Dans-i-Karlsøy

Det var i 2018 at Karlsøy kommunes omdømmepris første gang ble utdelt.

Vinneren i 2018 var Dans-i-Karlsøy v/ Vigdis og Jan Johansen som ble hedret for sin innsats med kommunens største kulturarrangement.