Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. OD jobber med å spre informasjon og stimulere til refleksjon om global utvikling i ungdoms- og videregående skoler i hele Norge. OD 2018 støtter palestinsk ungdom sin innsats for en bedre fremtid. Ungdom i Palestina betaler prisen for en konflikt de ikke var med på å starte, og er lei av å høre at det ikke finnes noen løsning. Man trenger ikke å velge side for å være enige om at alle ungdommer fortjener sine grunnleggende menneskerettigheter innfridd, uansett hvor de kommer fra. Gjennom OD 2018 kan elever ved norske skoler lære mer om konflikten, og bidra til at 10 000 ungdommer kan ta kontroll over sin egen framtid og være med å skape fred.

I Karlsøy har vi ledig stilling som ordfører samt etatssjef for helse- og omsorg, etatssjef for drift- og utvikling og etatssjef for opplæring. Målet med dagen er å ende opp med gode ideer og innspill på hvordan Karlsøy kommune skal bli enda flinkere til å ivareta barn og unge.

Opplæringssjefen og rådgiver vil være sammen med dere, men det er dere som bestemmer dagens tema. Vi ønsker deres innspill, tanker og ideer. Ingenting er for stort, og ingenting er for smått; denne dagen er det dere ungdommer som er sjef!

Målet med dagen er blant annet å jobbe fram minst en sak som skal legges fram for Kommunestyret og det vil være ønskelig at dere skal møte i kommunestyremøte 11. desember.

Synes du dette høres gøy ut? Har du lyst til å bidra til at ungdommens stemme skal høres? Vi ønsker ungdommer både fra ungdomsskolen og videregående skole som har tilknytting til Karlsøy kommune. 

Er dette noe du kan være interessert i? Har du lyst til å bidra til at stemmer fra ungdom skal bli hørt?

Send en kortfattet søknad til oss ved sture.gronli@karlsoy.kommune.no, innen utgangen av fredag 12 oktober.