Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon arrangert av, med og for undom. OD jobber med å spre informasjon og stimulere til refleksjon om global utvikling i ungdoms- og videregående skoler i hele Norge. OD 2021 støtter ungdom i Sør-Afrika. Sør-Afrika er et av landene med størst forskjell på fattig og rik i hele verden. Her er det noen få som har masse penger, og mange som har veldig lite. Fram til 1994 ble folk delt inn etter hudfarge, og politikken var innrettet slik at hvite skulle få fleest fordeler. Selv om apartheid er avviklet henger fortsatt mye igjen. 

I Karlsøy har vi ledig stilling som ordfører, samt 1-2 stillinger i kommuneledelsen. Vi ønsker ungdom fra både ungdomsskolen og videregående skole. Syns du dette høres spennende ut? Send en kortfattet søknad til aina.isaksen@karlsoy.kommune.no innen 01.11.21