Karlsøy kommune har fått tildelt ekstra vaksinedoser mot Covid 19 sykdom. Vi oppfordrer nå alle født i 2003 og eldre som ikke er vaksinerte til å melde seg til vaksinering. Påmelding skjer enten gjennom Helsenorge eller direkte til legekontoret. Dette gjelder også de som ikke er folkeregistrert i Karlsøy men som bor her, og studenter som er hjemme på ferie.

Arbeidsgivere som har ansatte fra andre kommuner eller andre land bes informere sin ansatte om tilbudet, og be dem om å ta kontakt.

Ungdom i alderen 12-17 år med risiko for et særlig alvorlig forløp av Covid-19 bør også vaksineres. Dette gjelder de med alvorlige, komplekse nevrologiske sykdommer, medfødte syndrom, pågående eller nylig avsluttet kreftsykdom, organtransplanterte, immunsvikt og nyresvikt og de som er anbefalt vaksinering fra barnelege. De bes kontakte legekontoret.