Skommerskolen ønsker aktivitører primært til 1.-7 trinn som vil få dagtilbud fra kl 0900-1500. Har du erfaring med å jobbe med barn, drevet med revy, gått barne og ungdomsarbeid på vgs eller lærerstudiet vil du ha et fortrinn. 

Basen for sommerskolen blir på Hansnes skole og Credo. Det vil være aktiviteter, turer ut til øyene og mye mer. 

Det skal legges tilrette for et innholdsrikt og variert aktivitetsprogram der barn og unge i Karlsøy kommune kan få prøve ut ulike aktiviteter - dans, revy, skating, klatring, friluftsaktiviteter og kreativ teknologi, for å nevne noe. 

Her kan du lese mer om tilbudet i juni og august:http://https://bit.ly/3hoMrJV

Sommerskolen har behov for sommervikarer/aktivitører to uker i juni og to uker i august. Søknadsfrist 1.juni.

 

Både gutter og jenter oppfordres til å søke!

 

Henvendelser om stillingene kan rettes til:

Hanne Sofie Roaldsen, mobil: 901 93 931, e-post: hsr@karlsoy.kommune.no.

 

Søknad med CV, og refferanser sendes til: postmottak@karlsoy.kommune.no eller Karlsøy kommune, Personalkontoret, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes.