Å etablere en ny kurs og en ny strategi for nærings- og samfunnsutvikling krever vilje til endring. Endringsvilje etableres ved at berørte beslutningstakere erkjenner at endring er nødvendig for å snu en uheldig utvikling.  Slik erkjennelse skapes ikke uten videre! Derfor har det vært viktig med bred involvering både politisk, administrativt og fra innbyggene.

Vår kommuneplanlegger har ledet formannskapet gjennom prosessen med kommuneplanen, et arbeid som har vært både viktig og lærerikt for oss. Vi har satt oss noen skikkelig «hårete» mål;   3000 innbyggere innen 2030. Næringsforeningen i Tromsøregionen har bistått kommunen med prosessledelse i arbeidet med strategisk næringsplan. Hele prosessen har foregått i nær dialog med næringslivet. Vi er ikke snauere enn at vi tar mål av oss å bli Norges ledende sjømatkommune! Vi har alltid vært en tradisjonell fiskerikommune, og med den veksten i blant annet videreforedling av fisk og etablering av havbruk både til lands og til vanns, så mener vi at målet er realistisk.

Nå har vi på plass kommuneplan med arealdel og samfunnsdel. Kommunestyret skal i februar behandle strategisk næringsplan. Nå blir utfordringen å følge opp de strategiske valg som framkommer av planene, og iverksette de tiltak som er besluttet.  Dermed har det oppstått behov for en stilling som er tillagt oppgaver innenfor nærings- og samfunnsutvikling.

Kommunene ønsker å forsterke satsingen innenfor næringsutvikling og dette innebærer også å etablere en mer løpende dialog med aktørene i næringslivet. Karlsøy kommune og Jan-Hugo Sørensen er enige om at han fratrer sin stilling som rådmann, og går over i stilling som nærings- og samfunnsutviklingssjef med virkning fra 1. februar 2018. Denne endringen gjøres for å imøtekomme kommunens ønske om endringer i ledelsen, men også for å sikre at kommunen har god og riktig kompetanse innen nærings- og samfunnsutvikling.

Karlsøy kommune takker Jan-Hugo Sørensen for sitt mangeårige virke som rådmann, og ønsker han velkommen inn i en ny stilling med spennende og varierte arbeidsoppgaver!