Roboten er ingen søkemotor, men har kunstig intelligens som utvikles gjennom bruk. Karlsøy kommune er selv med på å utvikle de mest stilte spørsmålene innenfor byggesak, barnehageplass, eldreomsorg eller andre type spørsmål. Dette vil frigjøre de ansatte tid til å løse andre og mer krevende oppgaver.

"Karl" er ikke helt utlært ennå. Det blir litt som når en nyansatt begynner. Det vil ta litt tid før man har fullstendig oversikt over oppgavene. Det jobbes kontinuerlig med å lære opp "Karl" til å kunne svare på så mange spørsmål som mulig. Her vil både hans medansatte og publikum være til hjelp. Vi oppfordrer publikum til å sende inn tilbakemeldinger når de opplever at "Karl" ikke kan svare på relevante spørsmål". 

Dette tror vi vil være et positivt hjelpeverktøy for våre innbyggere. Som kommune er vi nødt til å tørre å tenke nytt og gå noen nye veier for at vi skal kunne opprettholde gode velferdstilbud til våre innbyggere. Når vi i dag lanserer KF Chatbot, er dette et skritt mot en mer digitalisert og effektiv hverdag.

Kommuneforlaget AS har, sammen med Convertlligence, utviklet KF Chatbot.

«Vi utvikler dette produktet i samarbeid med kommunene, og vi er godt i gang med å imøtekomme kommunenes individuelle behov på dette området», sier Utviklings- og leveransesjef /COO i Kommuneforlaget, Per Olav Nyborg. Som også legger til at det er flere kommuner som nå har valgt å ta denne løsningen i bruk.

«Vi ser at dette bare er begynnelsen og at dette vil være en selvfølge for alle kommuner og organisasjoner i fremtiden i sin kommunikasjon ut.»

Ved at Karlsøy kommune nå tar denne løsningen i bruk, viser de at de er en fremtidsrettet kommune. Sammen med Kommuneforlagets omfattende kompetanse innen det kommunale lov- og avtaleverket og med allerede etablerte digitaliseringsløsninger, bidrar dette til å gjøre dette til en unik løsning. Innbyggeren vil føle seg godt og korrekt ivaretatt.

Løsningen benyttes allerede av DNB og av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) med sine 67 000 studenter. Nå er det Karlsøy kommune sin tur.

For ytterlig informasjon eller kommentarer, ta kontakt med

Leif Wiggo Ditlefsen
Kvalitetsansvarlig
+47 477 06 260
E-post