Mona Benjaminsen fra interimsstyret ledet møtet, og informerte om prosessen så langt, samt rundt ansettelsen av daglig leder, Julie Heika.
Julie er opprinnelig fra Kopparelva, og er for tiden bosatt i Bergen. Hun tiltrår stillingen 1 juni, og kommer nordover med mann og hund, og skal bosette seg på Rebbenesøya.

-Det blir en spennende utfordring å bygge opp sentralen i samarbeid med lag, foreninger og andre frivillige i kommunen. Jeg kjenner noen av lagene fra min oppvekst, lag som mine foreldre og besteforeldre tilhørte og var frivillige i. Det vil bli en stor, og gøy, oppgave å reise rundt i Karlsøy og hilse på frivilligheten i alle bygdene. Ikke minst blir det veldig fint å kunne bosette meg i hjemkommunen etter 12 år rundt i verden, sier Heika om oppgaven hun har tatt på seg.

Mange frivillige lag møtte opp, samt andre interesserte fra kommunen.

10 lag og foreninger gikk inn på eiersiden:

Stakkvik Idrettslag

Reinøy Kirkeforening

Nordre Reinøy Kulturlag

Vannvåg Vel

UL Solbrand

UL Ulabrand

Ringvassøy Idrettslag

UL Start

Reinøy Pensjonistforening

Karlsøyfestivalen

Disse sitter i styret

Vedtekter ble vedtatt, og styre valgt:

Cato Lorentzen, leder, Ringvassøy Idrettslag

Siv Ditlefsen, UL Solbrand

Susann Ditlefsen, Stakkvik Idrettslag

Eva Lockertsen Stenvold, Reinøy kirkeforening og Reinøy pensjonistforening

Jan-Børge Fremnesvik, Nordre Reinøy Kulturlag

Vara:

Tom-Arild Ottesen, Reinøy Kirkeforening

Einar Bull, UL Start

Nyvalgt leder Cato Lorentzen er klar for oppgaven, og sier at det viktigste er å komme i gang, så vil de finne veien litt etter litt. - Vi ser frem til 1 juni når daglig leder er på plass, og vi kan begynne jobben, forteller han.