Elg%2B1_400x300

Karlsøy ettersøksgruppe har sagt opp avtalen om offentlig ettersøk med Karlsøy kommune. Vi har derfor behov for interessenter til oppstart av en ny gruppe for å ivareta denne ettersøkstjenesten.

Vilt- og innlandsfiskenemnda har vedtatt denne PDF document ODT document avtalen for Karlsøy ettersøksgruppe.

Medlemmene i en ny ettersøksgruppe vil bli tilbudt kurs/opplæring før oppstart.

Interessenter kan henvende seg til Vilt- og innlandsfiskenemndas sekretær Freddy Ø. Sørensen på tlf 77746036/95735490 epost freddy.sorensen@karlsoy.kommune.no