I rangering for hele landet er Karlsøy nr. 35 og det er fram hele 268 plasser siden sist undersøkelsen ble gjort i 2011.  Generelt er store kommuner mest åpen, men Norsk presseforbund skriver at Karlsøy viser at det er ikke folketallet det kommer an på.

Undersøkelsen er svært grundig og er bygd opp med å gi poeng innenfor mange undersøkte områder som har med åpenhet å gjøre. 

Kst. Rådmann Alf Lorentsen er svært godt fornøyd med resultatet og takker alle medarbeiderne som har bidratt til framgangen og det gode resultatet. Bedre åpenhet er en indikasjon på bedre service til innbyggerne.