Vi ønsker å informere dere om en betydelig isskredfare i Dåfjord vest, Steinnesveien område. Våre observasjoner har indikert en høy risiko for isras.

Av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler vi at innbyggere unngår turer langs veien og i de spesifikke områdene berørt av isskredfaren.

Vi oppfordrer alle innbyggere til å følge med på offisielle meldinger fra kommunen for oppdateringer angående situasjonen. Vårt team vil fortsette å overvåke situasjonen nøye og sørge for at dere holdes informert om eventuelle endringer.

Sikkerhet er vår høyeste prioritet, og vi ber dere om å ta disse advarslene på alvor. Sammen kan vi bidra til å sikre tryggheten til alle innbyggere i vårt fellesskap.