Tilflytterstrategien er et samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkeskommune og kommunene Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Tromsø. Bakgrunnen for prosjektet er de demografiske utfordringene flere regioner i fylket og landet ellers står overfor. Tall fra SSB viser at som samfunn er vi avhengig av utenlands innflytting for å opprettholde en positiv befolkningsutvikling. Både i bedrifter, i kommunenes egen virksomhet og som innbyggere utgjør utenlandske arbeidstakere en stor ressurs. I noen kommuner er barn av innvandrere avgjørende for å opprettholde ulike velferdstilbud som for eksempel barnehagetilbud og lokalt næringsliv er i flere bransjer avhengig av denne kompetansen.  Karlsøy kommune skal også ta i mot opp til 40 flyktninger fra Ukraina.

 

For arbeidsinnvandrere og flyktninger skal kommunen tilby gode tjenester. Men integrering handler også om å få et nettverk og meningsfulle aktiviteter på fritiden. Tilflyttere kan også være en verdifult ressurs som frivillige. Vi ønsker derfor dialog med lag og foreninger om hvordan de kan rette sitt arbeid inn mot arbeidsinnvandrere og flyktninger, og hvordan kommunen kan bidra til å fremme dette arbeidet. I tillegg vil vi informere om aktuelle tilskuddsordninger. Fra kommunen møter flyktningekoordinator Jorunn S. Amundsen og personal- og organisasjonssjef Aina Isaksen. Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe i forhold til møtene.