«Ferie for alle» arrangeres fire ganger i 2018 på Haraldvollen i regi av Troms Røde Kors.

Første ferieopphold i 2018 er i Påsken:

23-27 Mars.

Søknadsfristen er 20.02.18. 

De tre andre ferieoppholdene på Haraldvollen i 2018:

Sommerferie Juni:

25-29 Juni (Søknadsfrist 04.06.18).

Sommerferie August:

13-17 August (Søknadsfrist 16.07.18).

Høstferie:

16-20 November (Søknadsfrist 15.10.18) 

Røde Kors finansierer oppholdet og reisen dekkes av hjelpeapparatet. 

Les mer om  påmelding til et ferieopphold via linken: https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/ 

Her finnes også ytterligere informasjon angående «Ferie for alle». 

For direkte kontakt med Ferie for Alle i Troms, kontakt:

Harriet Karlsen

E-post: harriet.karlsen@redcross.no

Tlf: 77 83 03 73

Ansatte i kommunen har oversikt over hvilke barnefamilier som har størst behov for ferieopphold. Derfor er det et samarbeid mellom mellom Røde Kors og andre offentlige instanser, som for eksempel skolehelsetjenesten, barneverntjenesten og sosialtjenesten. Dersom det trengs informasjon eller hjelp til påmelding kan dermed en av disse tjenestene også kontaktes dersom familiene som vil søke ønsker det.