I det interaktive kartet kan du sjekke blant annet kvalitet, farge og surhetsgrad på drikkevannet.  

Sjekk ut kartet her https://www.karlsoy.kommune.no/drikkevannskvalitet.6564635-582010.html