10.12.2018 innføres veiadresser for nesten hele kommunen. Det er tildelt veiadresser til boliger, fritidsboliger og enkelte andre bygninger.

Det er sendt ut brev til eiere og festere av eiendommer med adresseverdige bygg. For eiendommer med flere adresser er det vedlagt kartutsnitt.

For personer som har folkeregistrert adresse på en eiendom som går fra matrikkeladresse til veiadresse vil endringen skje automatisk i folkeregisteret. Erfaringsmessig er det mange som ikke har meldt flytting når de har flyttet innad i kommunen. For informasjon om å melde flytting, henvises til folkeregisteret/skatteetaten. https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/i-norge/

For klage på tildeling av adresse vises det til utsendte informasjonsbrev. Klagen skal være skriftlig og sendes til postmottak@karlsoy.kommune.no eller per brev til Karlsøy kommune, Rådhuset, 9130 Hansnes.

For andre henvendelser angående adresseendringen kan det tas kontakt med:

David Ingebrigtsen

tlf: 77746031

e-post: david.ingebrigtsen@karlsoy.kommune.no

eller

Birger Gjerstad

tlf: 77746087

e-post: birger.gjerstad@karlsoy.kommune.no