Vi sender i disse dager ut en spørreundersøkelse til et tilfeldig uttrekk av kommunens innbyggere. Deltakelse i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper at de som mottar undersøkelsen vil besvare den for å hjelpe oss med å skape et bedre tjenestetilbud til våre innbyggere. Undersøkelsen kan besvares på internett eller ved å sende inn spørreskjema. Alle svar blir behandlet anonymt og i henhold til Datatilsynets regler for personvern. Undersøkelsen er åpen i perioden 30.08.21 - 12.09.21. 

Resultatene fra undersøkelsen vil bli offentliggjort på kommunens hjemmeside. Dersom du har noen spørsmål om undersøkelsen, kan du gjerne ringe til Aina Isaksen telefon 90024271.