2. påskedag fikk fortvilte bønder på Reinøya beskjed om at Tines melkebil ikke så det som forsvarlig å kjøre på den dårlige fylkesveien på øya – resultatet ble at over tusen liter melk havnet i sluken. Fylkesvei 7908 på Reinøya består av fem mil med grusvei, hvorav fire km er asfaltert, og det er denne grusveien som den siste tiden er gått i oppløsning på grunn av vårløsningen. Saken ble blant annet omtalt av avisa Nordlys og av NRK, som fulgte opp med et innslag på Nordnytt tirsdag 6. april.

Forståelse for bøndenes frustrasjon

– Jeg har stor forståelse for den fortvilte situasjonen som bøndene står oppe i når den fylkeskommunale grusveien på Reinøya går i oppløsning, uttaler ordfører Mona Pedersen. – Det må være utrolig frustrerende og demotiverende å måtte helle de siste dagers melkeproduksjon i sluken fordi vi ikke klarer å transportere råvarene til markedet, påpeker hun. – Sånn skal det ikke være.

Fra vondt til verre

Det siste som har skjedd i saken, er at kommunen har fått bekreftet fra Remiks at avfall ikke vil hentes på Reinøya. Avfallsselskapet har bestemt seg for å stoppe renoveringshåndteringen i et par uker fremover for å ivareta sjåførenes sikkerhet/helse, og for å unngå skader på bilene og materiellet de bruker for å hente avfallet. I tillegg vurderer busselskapet Tide  som ivaretar skolerutekjøringen på øya  å sette en midlertidig stopp i transporten av skoleelever.

Mye verdiskapning i enden av en fylkesvei 

For en kommune som allerede sliter med rekruttering av kompetente og motiverte ressurser – både til privat næringsliv og til stillinger utlyst i regi av Karlsøy kommune – er saken om dårlige fylkesveier kjent, men likevel nedslående. Dersom de fylkeskommunale veiene i kommunen ikke vedlikeholdes tilstrekkelig, vil det også kunne få konsekvenser for andre næringsdrivende i Karlsøy. 

– Med en så dårlig veistandard som det er snakk om på Reinøya, teller både bønder og andre næringsdrivende på knappene for om de fortsatt tør å satse, påpeker Pedersen. Hun trekker frem flere eksempler på lokale etableringer: Polarsalat fra Reinøya er blitt en etablert merkevare der eierne av Reinskar Gartneri og Reinøy Gartneri har satset stort på salatproduksjon. I tillegg holder Reinøy Sjømat til i Stakkvika på Reinøya, en bedrift som etter hvert har opparbeidet seg en posisjon som en riksdekkende leverandør av fisk og sjømat. 

Mindre pendling kan bli en av flere konsekvenser

Ordfører Mona Pedersen vil nødig svartmale situasjonen, men hun frykter likevel at stadige medieoppslag bidrar til at folk kvier seg for å vende blikket mot Karlsøy kommune når de skal bytte jobb. Likevel medgir hun at det også er grunn til å skrive om standarden på veiene: 

– Når veiene er så dårlige at folk unnlater å søke seg jobb på yttersida for å unngå å pendle, så må det skje noe, påpeker Mona Pedersen.
– Her og nå står det ikke om liv, men det handler likevel om livet til innbyggerne og til de næringsdrivende i kommunen vår. Vi ønsker at Karlsøy kommune skal være en attraktiv kommune å bo i og å jobbe i, så vi kommer til å jobbe knallhardt fremover for å få til en bedring på dette området, bekrefter ordføreren. 

Møte med fylkeskommunen på trappene

Det er dessverre ingen “quick fix” på de rådende forholdene på Reinøya. Ordføreren forsikrer likevel om at Karlsøy kommune i tiden fremover kommer til å ha tett oppfølging av denne saken, av fylkesveiene generelt og spesielt fylkesvei 863. 

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som er veieier og har ansvar for vedlikehold av fylkesveiene. Førstkommende fredag gjennomføres et møte der samarbeidet mellom kommunen og fylkeskommunen skal diskuteres. Karlsøy kommune kommer med oppdatert informasjon om saken etter det aktuelle møtet.