Veilysrunden vil innebære utskiftning av pærer og annet vedlikeholdsarbeid.

Vi er kjent med de fleste feilene og manglene med veilysene, blant annet i Grunnfjord, Burøysund og Nord-Vannvåg. Disse vil utbedres.

Det oppfordres til at alle feil og mangler meldes inn på e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no. Merk e-post med «Veilys». Alle henvendelser fra innbyggerne angående veilys noteres fortløpende. Grunnet store kostnader ved veilysrunder, utføres dette to ganger i året, én om høsten og én om våren. Alle feil og mangler som er registrert og som kan utbedres ved en veilysrunde vil bli utbedret.

Oppstarten av utbedringer blir litt senere enn først planlagt. Årsaken til dette er mangel på kapasitet og tilgjengelighet på ressurser.