Det er besluttet at alle veilysene i kommunen vil stå på hele døgnet fra og med 11.12.2020 t.o.m. 31.1.2021.

 

Utbedring av veilys

Det vil bli gjennomført utbedring av veilys på vestre Vannøy ila. uke 52. Det er ca. 50 veilys som er defekte.

Det er beklagelig at ikke disse lysene ble utbedret ved forrige runde.

 

I Grøtnesdalen på Reinøy jobber vi med å utbedre feil iht. krav da det oppstår kortslutning på anlegget.

 

Det vil i løpet av vinteren være lys som slutter å virke. Det er svært viktig at disse meldes inn til kommunen.

Dette gjøres via telefon eller e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no og merkes med «Veilys».

 

Informasjon oppdateres fortløpende.

Tusen takk tålmodigheten.