Dette er et vanskelig tema og retningslinjene for når man skal holde barn hjemme fra skole eller barnehage krever at man gjør en subjektiv vurdering fra gang til gang. Selv om vi har vært heldige og unngått koronasmitte i våre institusjoner er vi avhengig av at vi alle tar forhåndsregler og følger nasjonale retningslinjer. Våre institusjoner er små og svært sårbare dersom vi skulle få smitte på skolen eller barnehagen.

Derfor ber vi alle foreldre om å gjøre så godt man kan, å følge gjeldende retningslinjer.

De nasjonale retningslinjene kan dere lese her.