Transportene vil blant annet være betongbiler og elementbiler med betongelementer. Dette er bred transport som tar mye plass på veien. Grunnet smale og uoversiktlige partier på strekningen, vil vi gjøre personer som ferdes på, og langs veien oppmerksom på dette. Transportene vil pågå fra september 2019 og vare til medio juni 2021. Normalt vil transporten pågå fra kl. 07.00-19.00 alle dager inklusive lørdager og søndager.

Dersom det er noen spørsmål, kan disse stilles til anleggsleder for

TotalRenovering Espen Walle 922 43 568.