Ei havørn som viste unormal adferd og som senere ble funnet død på Søreidet på Reinøya i forrige uke, testet positivt på fugleinfluensa. Ørna ble levert Mattilsynet i Tromsø, og er nå sendt til Veterinærinstituttet for videre undersøkelser. 

Enkelttilfelle

Ifølge Mattilsynet er dette første gang at viruset er påvist i Nord-Norge, og det er foreløpig et enkelttilfelle. På nåværende tidspunkt forventes det ikke at viruset vil true bestanden av sjøfugler og andre ville fugler i Karlsøy. Sykdommen er mest kritisk for store fjørfebesetninger som det ikke er mange av i Nord-Norge og ingen i Karlsøy. Per i dag er det derfor ingen restriksjoner, slik som portforbud for fjørfe eller jaktforbud. Det er lavt smitterisiko for mennesker, og det er trygt å spise f.eks. egg og kyllingkjøtt. 

Registrer hobbybesetninger

Forebyggende tiltak er likevel viktig, og alle som har fjørfe og andre fugler i fangenskap bør ha lav terskel for å melde fra til Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa. De som har hobbybesetninger med høns oppfordres til å registrere seg hos Mattilsynet, slik at de får nødvendig informasjon så tidlig som mulig. 

Meld ifra om syke og døde villfugler

Mattilsynet ber folk som ferdes i naturen om å informere Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00 ved funn av syke eller døde fugler, spesielt rovfugler, fugler som lever nært vann (ender, måker, vadere) og åtseletere (slik som kråke). Typiske tegn på sykdom er unormal adferd, der fuglene er slappe og trege, ikke trekker seg unna mennesker og ikke klarer å fly.  

Mer informasjon

Mattilsynet har samlet nyttig informasjon på sin hjemmeside. Her finner du både siste nytt og evt. hvilke tiltak/restriksjoner som gjelder, svar på vanlige spørsmål samt tips for å hindre smitte i hobbyfjørfehold. 

Oppdatert informasjon om antall smittetilfeller finner du på hjemmesiden til Veterinærinstituttet. Her kan du også se et videoopptak av den syke ørna på Reinøya. Dette opptaket er svært nyttig for å gjenkjenne tegn på sykdom hos ville fugler.