Lokale og regionale lag og foreninger som driver aktivitet for innbyggerne i Karlsøy kommune og som ledes av et valgt styre kan søke om idretts- og kulturmidler.

Tilskudd til lag og foreninger tildeles etter skjønn, med følgende prioriterte områder:

• Lag og foreninger som drifter eget bygg/anlegg

• Aktiviteter for barn og unge i alderen 6 - 19 år

Lag som søker tilskudd fra idretts- og kulturmidler skal vedlegge regnskap, årsmelding, handlingsplan og budsjett.

Søknaden kan leveres som e-post, brev, eller på skjemaet Kulturmidler (KF-109) gjennom skjemabasen på Karlsøy kommunes hjemmeside.

Søknadsfrist er 11. mai 2018.