Karlsøy har et ganske stabilt folketall. Nedgangen dette år er på 10 innbyggere og dette er nokså likt utviklingen de siste årene. Det som dette år er særlig positivt er at antall nyfødte er 26, betydelig høyere enn de senere år. Det negative er at antall innbyggere i yrkesaktiv alder fortsetter nedover.

Folketallsutviklingen for Karlsøy kommune
Kilde: SSB

 

2005

2010

2015

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

Innbyggere

2372

2379

2289

2282

2273

2263

0-5 år

138

123

111

110

100

112

6-15 år

308

281

199

184

184

177

16-66 år

1544

1541

1487

1472

1465

1434

67-79 år

260

302

352

374

372

385

80-89 år

103

105

117

117

125

129

over 90 år

19

27

23

25

27

26