Forbud mot opphold i fritidsbolig utenfor egen kommune

Det er forbudt å ta døgnopphold på fritidseiendom utenfor bostedskommunen. Med bostedskommune menes den kommune hvor man er registrert i folkeregistret. Dette følger av nasjonal forskrift som Karlsøy kommune ikke har lov til å dispensere fra.

Les regjeringens artikkel med spørsmål og svar knyttet til hytteforbudet

Forskriften som gjelder for dette forbudet kan du lese her.

De unntak som gjelder for dette forbudet er beskrevet i forskriften og vi ber om at man gjør seg kjent med disse.

Unngå besøk og opphold hos familie, venner og bekjente.

Mange tenker nok på hvordan man skal benytte sårt tiltrengte fridager. Karlsøy kommune ber på det sterkeste om at man ikke planlegger opphold hos slekt, venner og familie. Mange eldre foreldre ser nok frem til familiebesøk og glemmer helserådene som er gitt. Husk at eldre mennesker og personer med andre sykdommer, har større risiko for alvorlig sykdom dersom de skulle bli smittet. Derfor anmoder vi alle om å begrense besøk i så sterk grad som mulig og at man er særdeles oppmerksomme på hygiene og avstand til hverandre når man er på besøk.

Unngå aktiviteter som utløse behov for akutt-hjelp

Påsken benyttes av mange til å kose seg ute i naturen. Det er noe som vi oppfordrer til. Samtidig ber vi om at det utøves en ekstra forsiktighet når man drar på tur. Det være seg på fjellet eller på havet. Det er store snømengder i fjellet nå og vi maner til forsiktighet dersom man beveger seg i områder med bratte heng og fjellsider. Skal man ut på havet bør man passe på at man ikke utfordrer vær og vind mer enn at man kan søke seg til land om det skulle bli behov for det.

Bakgrunnen for denne oppfordringen er at kommunens helsevesen har ansvar for helsetjenester til alle som oppholder seg i kommunen, uavhengig av hvor de er registrert som bosatt. Vårt helsevesen er nå presset til sitt ytterste og en økt befolkningsmengde i kommunen vil potensielt kunne medføre situasjoner som vi ikke ønsker akkurat nå.

Kort oppsummert, er årsaken til disse anmodningene begrunnet i dette:

  1. Vi ønsker ikke at befolkningen flytter seg mellom kommuner, da dette vil kunne medføre ekstra belastning på de mindre kommunenes beredskapshelsetjeneste.
  2. Aktiviteter som potensielt kan utløse redningsaksjoner vil påføre beredskapstjenestene ekstra belastning.
  3. Vi ønsker å forhindre at smitte spres blant befolkningen så langt det lar seg gjøre

Til slutt minner vi om de anbefalingene som Helsedirektoratet har kommet med om å holde avstand fra hverandre:

Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.
Når vi er innendørs på arbeidsplassen, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand.
I det offentlige rom bør vi holde minst en meters avstand til andre mennesker.

Ta vare på hverandre og vis omtanke for hverandre – på avstand.