Det er fortsatt områder i Karlsøy kommune som mangler et tilbud om høyhastighetsbredbånd og der det ikke er forretningsmessig lønnsomt for aktører å bygge ut slik infrastruktur.  Med tilskudd til utbygging og egne kommunale midler vil kommunen ha muligheter for å tilrettelegge for videre utbygging i disse områdene.  

Vi viser til vedlagte kart som viser hvilke områder som gjenstår å bygge ut. Vestre og søndre del av Vannøy har vært lyst ut og kommunen er i forhandlinger med interessenter.  

Åborsnes-kommunegrense Tromsø.JPG

Grønnliskaret til Mikkelvik.JPG

Karlsøya.JPG

Reinøya.JPG

Vannøya øst.JPG

Om bredbåndsstøtteordningen

Bredbåndsstøtteordninga er i utgangspunktet en offentlig støtteordning finansiert over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte. Kommunen har fått tilskudd til å bygge ut vestre del av Vannøy, og kommunen har nå satt av egne midler for å fortsette utbyggingen.

Organisering av utbyggingsordningen

NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) har laget eget regelverk som kommunen må følge i forbindelse med videre utbygging.

Kriterier

  1. Områder som ikke har bredbåndsdekning med hastighet på minimum 10 Mbit/s skal prioriteres.
  2. Også områder med et eksisterende reelt bredbåndstilbud i intervallet 10-30 Mbit/s kan få støtte til utbygging.
  3. Prosjektene må innebære et reelt tilbud om bredbånd (såkalt NGA) til alle husstander, offentlige bygg og bedrifter i det geografiske området det søkes støtte til.

Vi oppfordrer innbyggerne til å rapportere inn reell dekning (mobil og bredbåndshastighet) ved å bruke NKOMs nettside Nettfart.no (på pc) eller mobilappen Nettfart. Hastighetsmålinger gjort via Nettfarttjenesten er i utgangspunktet anonyme, men viser hastighet målt på nøyaktig lokasjon. Disse rapporteres umiddelbart til dekningskart i 

tjenesten, noe som vil bidra til å gi oss et bedre bilde av dekningsutfordringene i ulike deler av kommunen.

Frist for innspill er 31. mai 2019, og innspillene sendes på e-post til: postmottak@karlsoy.kommune.no og merkes «Høringsuttalelse bredbåndsutbygging».