Karlsøy kommune sender med dette ut forslag til nye tiltaksstrategier for SMIL for perioden 2018-2021.

Høringsfrist
Eventuelle merknader eller innspill til tiltaksstrategiene sendes Karlsøy kommune innen 20. november 2018.

Alle som ønsker å sende inn høringsuttalelse til tiltaksstrategiene er velkommen til å gjøre dette. Høringsuttalelser kan sendes elektronisk til postmottak@karlsoy.kommune.no. Du kan også levere høringssvar på papir, men da må dette også være kommunen i hende senest 20. november 2018.

Forslag til tiltaksstrategier for tilskudd til SMIL i Karlsøy kommune 2018-2021.pdf