Kom gjerne med uttalelse til navneforslagene

Et godt adressesystem har som formål at alle på en lett og forståelig måte skal kunne finne frem til bygninger og steder, og det er spesielt viktig i utrykningssammenheng.

Innbyggerne i kommunen har i løpet av høsten blitt oppfordret til å komme med navneforslag til de gjenstående adresseparsellene (veistrekninger, veiløse områder og øyer uten veiadresser) i kommunen. Forslagene er gjennomgått og bearbeidet hos administrasjonen, og forelagt formannskapet 22.11.17 der adresseparseller og navneforslag ble godkjent for videre arbeid. Navneforslagene er oversendt Stedsnavntjenesten for kontroll av samesetningsform og uttalelse.

Kommunens innbyggere, og andre som blir berørt av adressetildelingen, har også uttalerett til dette høringsdokumentet jf. lov om eigendomsregistrering § 21. Uttalelse merkes med nummereringen til navneforslaget henvendelsen gjelder og sendes til adressering@karlsoy.kommune.no. Du kan også sende inn høringsuttalelse ved å fylle ut skjemaet nederst i denne artikkelen.

 

Adresseparseller med navneforslag

Klikk på Parsellen for å se kartutsnitt over den aktuelle parsellen.

Ringvassøya

Parsell 1. Fra Hansnes sørover til kommunegrense

Langsundveien

Parsell 2. Vei1004

Vestre Kardemomme

Parsell 3. Fv302 ved Hansnes – Rådhuset

Rådhusveien

Parsell 4. Hansnes – Grunnfjordbotn

Grunnfjordveien

Parsell 5. Grunnfjordbotn – Avløysinga

Brennesstien

Parsell 6. Fra enden av Langstrandveien ved østsiden av Dåfjorden – Avløysinga

Gamvikstien

Parsell 7. Hessfjord kryss – Mikkelvik eller 2 adresseparseller med skille ved kryss Dåfjordeidet

Hessfjorddalen og Skogsfjordveien

Parsell 8. Fv303 fra krysset på Dåfjordeidet til krysset Langstrandveien/Steinnesveien

Dåfjordlia

Parsell 9. Skaret fjellpark

Grønliskaret

Parsell 10. Reinsvoll ved Skogsfjordvatnet

Reinsvoll

Parsell 11. Tennvassli ved Skogsfjordvatnet

Tennvasslia

Parsell 12. Lassenakken ved Skogsfjordvatnet

Lassenakken

Parsell 13. Fra Sørkjosen innenfor Skogsfjorden – Tisnes

Tisnesstranda

Parsell 14. Tisnes – Rydningen

Futjordstranda

 

Reinøya

Parsell 15. Fra fergeleiet/tunnelinnslag på Reinøya og sør til Stangnes

Søndre Reinøyveien

Parsell 16. Fra fergeleiet/tunnelinnslag på Reinøya og nord til Stangnes

Nordre Reinøyveien

 

Vannøya

Parsell 17. Fra fergeleiet i Skåningsbukt – Torsvåg

Vestre Vannøyveien

Parsell 18. Fra fergeleiet Skåningsbukt – Kristoffervalen – Lille Skorøy

Østre Vannøyveien

Parsell 19. Vannavalen – Skottolnes

Slettnesstien

Parsell 20. Vannareid – Burøysund

Burøysundveien

 

Rebbenesøya

Parsell 21. Bromnes – Karlsøy kommunegrense

Skagøysundveien

Parsell 22. Bromnes – Toftefjordneset

Toftefjorden

Parsell 23. Toftefjordneset – Indre Andamsfjord

Indre Andamsfjorden

 

Fjorder og øyer (Ikke kartutsnitt)

24. Fagerfjorden

25. Helgøya

26. Skipsfjorden

27. Store Skorøya

28. Spenna

29. Nord-Fugløya

30. Store Grimsholmen

31. Nordkvaløya

32. Lille Måsværet

33. Grøtøya

34. Hersøya

35. Burøya

36. Fugløykalven

37. Dåvøya

Utvidelse av eksisterende adresseparsell

38. Nakkeslettveien i Torsvåg på Vannøya