Tirsdag 8 februar ble denne overrakt til ordfører Mona Benjaminsen. Overrekkelsen ble gjort av to ansatte i Lerøy, Joar Kirkefjord og Kevin Kristiansen, som også er en del av brannvesenet i Karlsøy. I tillegg deltok kommunens beredskapsleder Markus Ottosen.

«Dette setter vi veldig stor pris på, det er et viktig tilskudd til den førstehjelpen som brann- og redningsetaten ofte gjør på sine utrykninger» sier ordfører Mona Benjaminsen.

 

Karlsøy brann og redning har det siste halvannet året rustet opp brannvesenet betraktelig. Det er handlet inn en tankbil som skal gi bedre slukkekapasitet, og den skal brukes til å gi nødvann til innbyggere i kommunen ved behov. Den ble sist brukt til å fylle opp rent vann på ferga da det var kokepåbud på vannet rett før jul. Det er handlet inn en rekke utstyr som skal gi personellet bedre forutsetninger for å gjøre en god innsats ved uønskede hendelser. Det er utstyr til brannbekjempelse, overflateredning til sjøs og trafikkulykker m.m.

 

De neste årene skal brannvesenet ha fokus på økt kompetanse på personell der det skal gis grunnutdanning for brannkonstabler og ledelsesutdanning til utrykningsledere. Det vil være fokus på forebygging der informasjon ut til innbyggere er viktig. Det å gi informasjon og skape god brann- og sikkerhetskultur er absolutt en gevinst for hele kommunen.