Senterpartiet, 5 representanter

         Freddy Gunnar Mikkelsen

         Espen Lund Kirkvik

         Gunn Johanne Hansen

         Vegard Sjåvik

          Kåre Reidar With

 

Karlsøy Fellesliste, 5 representanter

         Mona Pedersen

         Egil Levin Fjellstad

         Kay Morten Bendiksen Bull

         Stein-Ottar Ditlefsen Eliassen

         Eirik Ottesen

 

Arberiderpartiet, 3 representanter

         Markus Gabrielsen

         Ann-Olaug Eilertsen

         Elisabeth Johansen

 

Fremskrittspartiet, 2 representanter

         Stig-Arne Eliassen

         Frank Harry Pettersen

 

Sosialistisk venstreparti, 2 representanter

         Parabaran Rajalingam

         Svein Egil Haugen