Karlsøy kommune har fått henvendelse om å hyre selvgående landgangsfartøy, der man kan kjøre ombord en hjullaster for å hente jernskrap på fergefrie øyer. Et slikt skip har kapasitet på 200 tonn, og det trengs anslagsvis tre dager for å fylle det (medregnet utfordringer rundt tidevann). 

For at det skal lønne seg økonomisk må fartøyet fullastes, og det er behov for oversikt over aktuelt skrap på våre fergefrie øyer. Tromsø kommune har også fått samme henvendelse.

Kommunen ønsker tilbakemelding om jernskrap som ligger på våre fergefrie øyer, som kan sendes til avdelingsleder for plan og utvikling, May-Jorunn Corneliussen - mjc@karlsoy.kommune.no.