Hygiene.JPG

Hvis du tror du har en smittsom sykdom ber vi om at du opplyser om dette når du tar kontakt med legekontoret slik at vi kan ta de nødvendige forhåndsregler for og begrense mulig smitte. Dette gjelder enten du har vanlig omgangssyke eller andre smittefarlige tilstander.

Kommunen følger rådene fra Folkehelseinstituttet, https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Reiseråd: utenriksdepartementet fraråder for tiden reiser til Hubei- provinsen som ikke er strengt nødvendige. Følg med oppdaterte reiseråd fra Folkehelseinstituttet

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/reiserad/

Vanlige spørsmål:

Bør jeg teste meg hvis jeg har vært i kontakt med folk fra Kina?

Du trenger ikke teste deg hvis du føler deg frisk.

Hvem bør teste seg?

Hvis du har vært i Kina i løpet at de siste to ukene eller vært i nærkontakt med folk som er smittet og har symptomer på luftveisinfeksjon så ber vi deg om og kontakte legekontoret. Etter kl 16 kan legevakta kontaktes på 116117.

Jeg har vært i Kina i løpet av de siste to ukene og er forkjølet.

Ta kontakt med legekontoret for testing.

Jeg har vært i kontakt med en turist som var forkjølet.

Det er for tiden influensasesong, i tillegg er det endel andre vanlige virus i omløp som gir hoste. Sannsynligheten for at du skal være utsatt for coronavirussmitte er svært liten.  Dersom det skulle vise seg at vedkommende var smittet av coronavirus vil du bli kontaktet av helsetjenesten.

Hva gjør kommunen i denne situasjonen?

Karlsøy kommune har en egen pandemiplan med mange tiltak som kan være aktuelle dersom smitten skulle komme til Norge. I første omgang sikrer vi at legekontor og legevakt er forberedt på en situasjon hvor en kan mistenke smitte.