Helse- og familieavdelingen består av tjenestene Rus- og psykisk helsetjeneste, Barneverntjenesten, Helsestasjon, Fysioterapitjenesten og helsesekretærer.

Fagdager er for avdelingen viktig for å opprettholde og forbedre samarbeid mellom tjenester, for ny læring og for arbeidsmiljøet.

Alle deltakere var fornøyd med temaene og det sosiale samværet. Heldige med været var vi også, og kunne nyte pausene i strålende sol.