Kystvakta lastersøppel_1000x647
Kystvakta henter søppel.

Våningshuset ble satt opp i 1920, mens det ennå var flere aktive bosetninger på øyene her ute. Etter hvert ble fraflyttingen merkbar også her, og det ble stående bygninger til til nedfalls.

En gang, midt på 90-tallet, fikk kreative medlemmer i Karlsøy- Jeger og Fiskerforening en ide om å overta det gamle falleferdige våningshuset på kommunens nylig ervervede eiendom Haugland på Hersøya. Ideen ble presentert for administrative og politiske organer i kommunen, og en avtale ble inngått. KJFF fikk leie våningshuset vederlagsfritt og allmennheten skulle få disponere huset, etter nærmere regler, når ferdigattest en gang foreligger. I 1998 ble eiendommen, ved hjelp av statlige midler, sikra som friluftsområde.

Kjempeinnsats fra foreningens medlemmer har ført til at huset i dag fremstår som ferdig renovert. Første året måtte et råttent fundament skiftes og huset ble også løftet 16 cm for å øke takhøyden. Ny utvendig kledning, alle vinduer skiftet, nytt tilbygg, stue og kjøkken renovert, strøm koblet til, innredet tilbygg og loft.

Helga 13. - 15. juni i år arrangerte KJFF ungdomshelg på Hersøya, og ungdommene engasjerte seg bl.a. i å samle sammen store mengder søppel som lå strødd langs fjæra. Sist fredag kom kystvakta til Hersøya og tok med seg 50 sekker med søppel, en del plastkasser, isoporelementer, kanner, blikk og skrap, samt en fryseboks og fortøyningsbøyer.

Til den offisielle åpningen var det sendt ut invitasjon til mange, men regn og vind virket ikke forlokkende, så det endte med at 18 stk møtte opp til trivelig åpningsfest på Haugland gård.

Etter en bedre middag med fiskesuppe og fiskeburgere fra Reinøy sjømat, etterfulgt av marsipankake og kaffe, var det duket for et offisielt program. Og her var ordfører Hanny Ditlefsen først ute, som seg hør og bør. Ordføreren fokuserte på viktigheten av frivillig innsats fra lag og foreninger, og hva KJFF hadde klart å få til ute på Hersøya. Både styret for Nordkvaløy-Rebbenesøy landskapsvernområde og Karlsøy kommune overrakte gaver, før Viktor Strand fra KJFF orienterte om det mangeårige renoveringsarbeidet. Til slutt orienterte Norvald Nilsen om Toftefjordtragedien og om Jan Baalsrud minnemarsj.

Så var åpningssermonien over og folk ble skysset til Mikkelvik, med unntak av et knippe ildsjeler fra KJFF, som ble igjen til dagen etter. For noe småarbeid gjenstår, og da benytter man anledningen til å jobbe enda noen titalls dugnadstimer for å gjøre Haugland klar til utleie.

Huset_1000x754
Nyoppusset våningshus på Haugland gård.
Uformelt i kjøkkenet_1000x588
Uformell prat i kjøkkenet.
Ordføreren holder tale_800x1030
Ordfører Hanny Ditlefsen med velvalgte ord.
Gave fra verneområdestyret_800x842
En fornøyd leder av KJFF, Bjarne Lundberg, har mottatt gave fra Verneområdestyret.
gavebrev fra kommunen_1000x754
Ordføreren overleverer gavebrev fra Karlsøy kommune.
Viktor_800x830
Viktor Strand fra KJFF orienterer om renoveringen av Haugland.
Norvald_1000x667
Norvald Nilsen orienterer om Toftefjordtragedien og Baalsrudmarsjen.
Kakekos 2_1000x610[1]
Kaffe og kaker.
Kakekos_1000x583
Kaffe og kaker.
Haugland eiendommen_1000x444
Oversiktsbilde Haugland eiendommen.
Naturen rundt_1000x465
Vakker natur, selv i gråvær.
Love_800x881
Og til slutt litt nostalgi.