Lurer du på hvordan du skal gå fram for å etablere og drive en parsellhage? 

Her kan du laste ned en håndbok med tips om hvordan en parsellhage bør utformes, hvilke avtaler som bør være på plass og hvordan du skal organisere parsellaget. 

Du trenger ikke lese hele veilederen. Målet er at den skal være et oppslagsverk som oppdateres årlig. Håndboken har mange nyttige lenker til aktuelle nettsider.