Pandemi, krig, klimakriser, økte strømpriser og livskriser. Etter to år i krisemodus, så ser det ut som vi går en usikker og utfordrende tid i møte. Det skal vi ikke trenge å gjøre alene. Det er viktig å se hverandre. Alle har en psykisk helse og alle kan få en psykisk nedtur. SSB og Levekårsundersøkelsen fra 2020 viste at 11 prosent av befolkningen var mye plaget av ensomhet, og at det har vært en jevn økning i opplevd ensomhet blant ungdom. Sånn kan vi ikke ha det i samfunnet vårt og alle kan gjøre litt sammen.

Fem grunner til å markere dagen: 

  • Det blir lettere å dele tanker med andre, og gi og få støtte
  • Mindre stigma og skam rundt psykiske utfordringer
  • Du er med på å skape et mer inkluderende miljø for de rundt deg
  • Et rausere samfunn er viktig for den psykiske folkehelsen
  • Du styrker din egen psykiske helse

Det er viktig å ikke bære på tunge tanker alene. Deler du de med noen blir de halvparten så tunge.

Husk å løfte blikket ditt og smil til de du treffer- det kan bety så mye

Markering i biblioteket

Kommunen har laget sin egen markering i biblioteket hvor det er satt fram kaffe og twist. Du kan få med deg en stressball, eller materiell for gode samtaler og sortering av vanskelige tanker. 

Bibilotekar Andrine mener det er viktig å se hverandre etter en lang tid med pandemi. - Vi må løfte blikket å se hverandre på nytt, sier hun. 

For å sitere frivillige Remi Andrè Olsen fra Mental Helse Øksnes, så er det "tross alt ganske vanskelig, til og med farlig å være menneske helt alene." Derfor trenger vi hverandre når livet blir vanskelig. Ingen skal stå alene.