Som kjent er det i 2021 ikke offentlig bading på Hansnes i kommunal regi. En jobber videre med aktører som kan være aktuell for å overta drift av et tilbud for offentlig bad.

Men åpningen betyr at skolebarna igjen kan få ordinær svømmeopplæring/livberging og at svømmeklubben igjen kan starte trening.