Levekårsutvalgets vedtak:

Levekårsutvalget har etter nøye gjennomgang av de nominerte, besluttet at årets kulturpris tildeles Hallvard Sandvik.

Begrunnelsen er som følger:

Hallvard har gjennom hele sitt liv utøvet sine kunstneriske evner innenfor tegning, illustrasjoner, diktning og musikk til berikelse for befolkningen i Karlsøy med omegn.

Av hans kunstneriske arbeid kan spesielt nevnes:

  • Gjennom 30 år har han bidratt med ide, design og produksjon av diplomer som har vært tildelt tidligere kulturprisvinnere i Karlsøy.
  • Han vant idekonkurransen som var utlyst i forbindelse med symbolikk/tegning av Karlsøy kommunevåpen
  • Han har skapt illustrasjonstegninger som har vært utgitt i aviser, lokalhistoriske skrifter, reklame, plakater m.m.
  • Sammen med musikkvenner har han gjennom flere tiår underholdt med sitt trekkspill på institusjoner, lag og foreninger i Karlsøy og Troms fylke. Ofte for lite eller ingen betaling.
  • Han er forfatter av barneboka "Jegrarne" som ble prisbelønt av Norsk Barneblads forlag.
  • Har diktet og tonesatt et utall av sanger. En del av dem er nå tenkt utgitt i bokform av Norsk Musikkforlag.
  • Han har i flere anledninger vært benyttet som kåsør.