Gjennom Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) forsøker UNN og fem samarbeidende kommuner å tilpasse en helsetjeneste som setter pasienten i sentrum, og planlegger behandlingen ut fra den enkeltes behov og mål. Prosjektet startet i Tromsø i 2014, og har nå blitt belønnet med Samhandlingsprisen for 2017.

Prisen ble delt ut på den årlige Samhandlingskonferansen tirsdag 28/11 -17. Samhandlingsprisen deles ut av Overordnet samarbeidsorgan (OSO) for samhandling i dekningsområdet til Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Det er virkelig hyggelig på vegne av alle de engasjerte og løsningsfokuserte medarbeiderne i dette prosjektet, både i sykehuset og kommunehelsetjenesten, å motta Samhandlingsprisen. Vi har nå opparbeidet oss over tre års erfaring med å utvikle en mer personsentrert og helhetlig helsetjeneste. Denne prisen kan bidra til å gjøre personsentrerte helsetjenestemodeller mer kjent og bidra til ytterligere utvikling på dette område, sier prosjektleder Monika Dalbakk ved UNN.