Godkjenning av fiberutbyggingen ble koronovennlig markert utenfor VSK, etter befaring mellom Sjåvik og Torsvåg. Tilstede var; prosjektleder Harald Olsen, Siri Løvlund fra Telenor/Nordix, Martin Karlsen Nordix, ordfører Mona Pedersen, rådmann Leif Hovden, Kristian Krøyserth, daglig leder i VSK Freddy Mikkelsen, nærings- og samfunsutvikler Hanne-Sofie Roaldsen. 

Telenor står som formell eier av nettet og har ansvar for innholdsleveranse. Alle fremtidige bestillinger eller feilmeldinger må rutes til Telenor.

 

T 35ATqAtwGkAAAAASUVORK 5CYII=

Vannøy øst er kablingsmessig ferdig, det gjenstår en del skjøting for at kundene skal kunne koples opp og få signalleveranse, i tillegg til innlegg i de forskjellige boliger som har bestilt. De presiserer at de som IKKE har bestilt, bør gjøre det snarest slik at Telenor kan foreta innkopling fortløpende og på den måten få en rasjonell fremdrift. Dette betyr at hele prosjektet på Vannøy kan være ferdig tidligere enn kontraktsfestet (innen 1. oktober 2021). På Reinøya er Telenor også godt i gang med oppretting av stolper, skogrydding og forberedelse til opphenging av kabel.

Telenor ga gode tilbakemeldinger til innbyggerne på Vannøy vest for fleksibilitet og hjelpsomhet. De takket ekstra Freddy Mikkelsen i VSK for behjelpelig ved å stille område til disposisjon for utstyr og materiell til montering av fiber. VSK har losset trailere med trucker og hjullaster, alle var de enige om at dette hadde vært et godt samarbeid.

"Snart har vi alle hastighet nok til at våre innlegg på internett går viralt"