Det vil for framtiden være den smittede selv som skal informere nærkontakter som ikke er kjærest eller husstandsmedlemmer om smitte, men her vil smittesporingsteamet snakke med hver enkelt og avtale.

 

Nærkontakter som ikke er hustandsmedlemmer (f eks klassekamerater) trenger ikke og være i karantene, men oppfordres til og teste seg så snart som mulig. Ved utbrudd i en klasse eller barnehageavdeling  (dvs mer en en smittet) vil det bli innført regelmessig testing av alle, men ved negativ test kan man fortsatt gå på skolen / barnehagen.

 

For hustandsmedlemmer til helsepersonell vil det gjelde egne, strengere regler. Der ønsker vi at nærkontakt til smittede ikke kommer på jobb de første tre dagene etter smitte, og at de tester seg med egentest før jobb. Dette vil gjelde både sykehjem og andre omsorgsinstitusjoner