De som har vært i nærkontakt med en som er smittet blir satt i smittekarantene. For uvaksinerte er dette ti dager, med test på dag 3 og 7. De som er vaksinerte eller som har hatt Covid 19  er beskyttet mot sykdom. De trenger de ikke og være i smittekarantene hvis man ikke bor sammen med en smittet- da er det satt karantene i tre dager og en test, siden man er utsatt for betydelig mer virusmengder enn hvis man bare har vært i kontakt en enkelt gang.

 

De som bor i samme hus som en som er i nærkontaktkarantene blir satt i ventekarantene inntil nærkontakt får første negative prøvesvar eller de selv tester negativt på Covid 19 etter test på dag 3. Dette gjelder ikke dersom man har hatt Covid 19 eller er vaksinert – de trenger ikke og være i ventekarantene.

 

For sykehjem eller andre steder hvor man har personer med svekket immunforsvar vil det være litt skjerpede regler.

 

De som har gjennomgått Covid19 er altså beskyttet, og utgjør en mindre smitterisiko enn vanlige, ikke- vaksinerte folk. Det er viktig at folk møtes med respekt og åpenhet, slik at det ikke blir så belastende og rapportere om Covid mistanke at folk heller lar være enn  og bli utsatt for negative tilbakemeldinger.