Generalforsamlingen vil blandt annet ta for seg:

Videre fremdrift mot byggestart av tunnel, veg og nytt fergeleie

Pr. i dag er det følgende utfordringer som må løses:

- Dispensasjon fra stigningskravene i tunnelen
- Høyesteretts behandling av anken fra reindriften og en del grunneiere

Videre skal Troms fylkesting, i høst behandle ny kostnads- og finansieringsplan for prosjektet. Stortinget må i 2018 behandle selve bompengesaken.