Etter orienteringen fikk fylkestinget anledning til å stille spørsmål og forøvrig kommentere saken.

Under fylkestingsmøtet var en større delegasjon fra Karlsøy kommune og Langsundforbindelsen AS til stede.

Fylkesrådens orientering kan leses her