Troms Finnmark fylkeskommune og Karlsøy kommune inviterer arbeidsgivere og tillitsvalgte til dialog - fra arbeidsinnvandrer til innbygger!
Vi ønsker dialog med virksomheter som har, har hatt eller har behov for utenlands arbeidskraft. Vi legger opp til en dialog for å identifisere utfordringer, behov, mulige tiltak og samarbeid for å tilrettelegge for bedre integrering av arbeidsinnvandrere for å sikre at regionens næringsliv får tilgang på etterspurt kompetanse.
Dato: Fredag 12. Februar 2021
Tid: Kl. 11:30 –13:45
Sted: Direktør'n Bistro, Hansnes, Karlsøy Kommune
Påmelding: anita.irene.andresen@tffk.no
Troms og Finnmark fylkeskommune samarbeider blant annet med Karlsøy kommune om et prosjekt som har som formål å identifisere tiltak som skal bidra til at utenlandske arbeidsinnvandrere opplever trivsel og bolyst og derigjennom sikre at næringslivet får tak i den arbeidskraft og kompetanse som etterspørres.
Agenda:
• Lunsj
• Velkommen v/ Mona Pedersen, ordfører Karlsøy kommune
• Innledning v/ Anita Andresen, Prosjektleder Innflytterstrategi
• Dialog
Vi tar hensyn til de til enhver tid gjeldende smittevernregler og vil gjøre de tilpasninger som er nødvendige for å overholde disse. Hvis du er syk eller har symptomer på sykdom, hold deg hjemme.